تراش افزار آریا

جستجو
Go to content

Main menu

NCلوله خمکن

محصولات > خمکن تیرآهن،لوله وپروفیل هیدرولیک

:لوازم سفارشی
قالب لوله جهت خم سایزهای مختلف
قالب
قوطی در سایزهای مختلف

مشخصات فنی و قطعات استاندارد:
با قابلیت تنظیم چندین زاویه خم در کنترلرانسی و اجرای خم ها به ترتیب بازدن پدال
با
قابلیت خمکاری لوله تا قطر 60 میلیمتر و ضخامت 4 میلیمتر
قابلیت
تعویض قالب جهت خم لوله با سایزهای مختلف
بدنه
یک تکه جوشکاری شده و تنش زدایی شده
دارای
500 حافظه برنامه جهت ذخیره خمهای مختلف
حداقل
شعاع خمکاری = 3 برابر قطر خارجی لوله
دارای
یکدست قالب خم لوله به صورت استاندارد
SIEMENSلوازم برقی ساخت
لوله خمکن خمکن لوله خم لوله لوله خمکن NC خم لوله NC کلمات کلیدی:دستگاه لوله خمکن دستگاه خم لوله لوله خمکن شاهینلر لوله خمکن اتوماتیک خم کن لوله فول اتوماتیک خمکاری لوله قوطی خمکن میلگرد خمکن خم قوطی دستگاه خم قوطی دستگاه خمکن

Back to content | Back to main menu