تراش افزار آریا

جستجو
Go to content

Main menu

برش لیزر لوله و پروفیل

دستگاه برش لوله گرد و بیضی ،قوطی و پروفیلهای منظم یا نا منظم توسط لیزر فیبر نوری. این دستگاه قابلیت برش اشکال مختلف روی انواع لوله وپروفیل را ازقطر ۲۰-۲۰۰ میلیمتر با توان ۲۰۰ تا ۲۰۰۰ وات را دارد

برش لیزر لوله برش لیزر پروفیل برش لیزر لوله بیضی لوله بر لیزری پروفیل بر لیزری قوطی بر لیزری برش قوطی لیزر لیزر برش لوله لیزر برش قوطی لیزر برش پروفیل لیزر برش پروفیل نا منظم

Back to content | Back to main menu