تراش افزار آریا

جستجو
Go to content

Main menu

لیست برخی از مشتریان

شرکت پتروشیمی مبین

شرکت پتروشیمی زاگرس

شرکت پتروشیمی شیراز

شرکت پتروشیمی تبریز

شرکت پتروشیمی خارک

شرکت پتروشیمی غدیر

شرکت صنایع هواپیمایی ایران

شرکت مپنا

شرکت نفت آریا ساسول

شرکت هواپیمایی ماهان

شرکت برفاب

شرکت کاشی ایرانا

شرکت صبا باطری

شرکت سایپا

شرکت سینا کاشی

شرکت الکترود یزد

شرکت الکترود میکا

شرکت ایران ترانسفو زنجان

شرکت شیشه وبلور کاوه

شرکت ترانسفورماتورتوزیع زنگان

شرکت پارس سویچ زنگان پارس

شرکت اگزوزخودرو خراسان

شرکت ایران رادیاتور

شرکت میانرونیرو محرکه

شرکت تولیدی وصنعتی استاد لوله وپروفیل صفا

شرکت ماشین سازان قزوین

گروه ماشین سازی تبریز

شرکت بنیاد پوشش

شرکت ماشین سازی اصفهان

شرکت فولاد پایا

شرکت آترا ارتوپد  

شرکت احداث صنعت

شرکت صنایع ریلی ایران خودرو

شرکت صنایع موتور بشل

شرکت بورگمن پارس

شرکت تعمیرات نیرو گاهی ایران

مهندسی بین المللی فولاد تکنیک

شرکت فرا گستر بیستون

شرکت گسترش تجهیزات دانا

شرکت آستوآسفالت طوس

شرکت مجموعه های پرسی توسعه صنایع خودرو

شرکت صنعتی وتولیدی میثاق

شرکت عمران آذرستان

شرکت ساخت تجهیزات سپاهان

شرکت بهران مبدل

شرکت مارال صنعت

شرکت دخانیات ایران

شرکت پرتو آبگردان

شرکت مبدل تانک

شرکت مپسا

شرکت ایران ابزار

شرکت کاوه سودا

شرکت  مهندسی سازه صنعت حدید

شرکت آذردما گستر

شرکت متانول کاوه

شرکت کیسون

شرکت پرشین استیل

شرکت استیل پیشتازگیلان

شرکت فولاد کاران الوند

شرکت طیف سپاهان

شرکت استام صنعت

شرکت سازه های فلزی مازندران

شرکت مجتمع فولاد البرزغرب

شرکت دیباگران فرآیند-دیفاکو

شرکت پژوهشکده جهاد کشاورزی

شرکت غرب استیل

شرکت پویش تهویه

شرکت صدر صنعت پایدار

شرکت کوشاوران

شرکت ماشین سازی ذوالقدر

شرکت فرا صنعت شمال

شرکت فراز گسترسپاهان

شرکت الکترو کویر یزد

شرکت ایران ترانسفو ری

شرکت خزرترانسفو

شرکت ماشین سازیبولر

شرکت شیشه مظروف یزد

شرکت ایران تول

شرکت اطلس پمپ سپاهان

شرکت کاربراتورایران

شرکت ماشین سازی استیل

شرکت باد بند

شرکت  فارس تکاب شیراز

شرکت صنایع آموزشی

شرکت مهندسی اهواز فانوس

شرکت تولید ملزومات برق

کنسرسیوم صنایع مس وبتن سنگ آهن گلگهر

شرکت سیمان سامان کرمانشاه

شرکت سیمان هرمزگان

شرکت سیمان کرمان

شرکت سیمان دشتستان

شرکت  سیمان عمران انارک

شرکت سیمان ممتازان کرمان

Back to content | Back to main menu